Meridian DPA

Digital Pulsewave Analyzer .

Revolutionerande metod för tidig diagnos av ateroskleros

Digital Pulse Analyzer (DPA)

Cirka hälften av alla som drabbas av hjärtinfarkt och stroke har inte de traditionella riskfaktorerna som t.ex. högt blodtryck, höga blodfetter, diabetes, rökning, övervikt. Dessa personer drabbas ofta utan förvarning d?katastrofen kommer som en blixt från klar himmel. Med Meridian DPA har man nu stora möjligheter att på ett enkelt och snabbt sätt kan hitta dessa personer innan de drabbas.

På Hjärt-Lungfondens hemsida skriver man: Många tror att hjärtinfarkt bara drabbar de som lever osunt och missköter sin hälsa. Så enkelt är det inte. Sanningen är att vem som helst kan drabbas. Du också! Forskarna vet inte varför det är så men forskningen gör stora framsteg och är på väg att lösa många av gåtorna kring vår tids stora folksjukdom.

Meridian DPA är en ny unik fingerplethysmograf som på ett snabbt och enkelt sätt ger informatiom om artärstelhet och beräknar den biologiska åldern hos artärerna på mindre än 2 minuter. Den ger dessutom information om patientens stressnivå genom att mäta Heart Rate Variability (HRV). Artärstelhet och kronisk stress anses som stora oberoende riskfaktorerna för hjärt-kärlsjukdom. Dessa parametrar har tidigare varit mycket komplicerade att mäta och har därför endast lämpat sig att utföras i forskningssyfte av erfaren personal. Nu kan man enkelt och snabbt göra massundersökningar tack vare denna användarvänliga, operatörsoberoende, non-invasiva photoplethysmograf som använder en finger-probe som mäter förändringar i tryck- flödes- och hastighetsprofilen genom hela pulsvågen.

Åldrande och sjukdomstillstånd som är associerade med hjärt-kärlsjukdomar ändrar den fysiska karaktäristiken hos blodkärlens väggar och försämrar det pulsativa flödet i artärerna. Försämrat pulsativt flöde är en viktig prognostisk och terapeutisk information utöver det som fås genom traditionell blodtrycksmätning.

Många läkare anser att genom att använda DPA kan man reducera hjärt-kärlsjukdomar hos sina patienter tack vare tidig upptäckt och behandling och därmed bidraga till att minska de enorma kostnaderna och lidandet som är associerade med dessa sjukdomar. Hjärt-kärlsjukdomar är det som orsakar flest dödsfall hos både män och kvinnor och man räknar med att 45-50% av befolkningen kommer att drabbas och de flesta helt i onödan eftersom 90% av alla hjärtinfarkter anses kunna förebyggas genom kost- och livsstilsförändringar och regelbundna hälsokontroller.

Kortfattat tillhandahåller Meridian DPA:

  • Tidig upptäckt av artärstelhet
  • Artärernas biologiska ålder
  • Information om hur effektiv olika medicinska behandlingar är
  • Ett redskap att för att mäta hur artärväggen reagerar vid kost- och livstilsförändringar där andra riskfaktorer för hjärtkärlsjukdomar reduceras.

Kontakta oss för mer information

Skapa din hemsida gratis! Denna hemsidan är skapad via Webnode. Skapa din egna gratis hemsida idag! Kom igång